Schowek Twój schowek jest pusty
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Sklepu Internetowego VOSIMA®. Akceptacja Regulaminu oznacza również Akceptację Polityki Prywatności. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu Sklepu Internetowego, Klient powinien zapoznać się z Polityką Prywatności, która określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych osób korzystających ze strony Internetowej VOSIMA LABORATORIUM®.


I. Administrator

 
1.1. Administrator – oznacza firmę VOSIMA LABORATORIUM® z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy Al. Józefa Piłsudskiego 32 lok. 332, NIP: 644-333-47-66, REGON: 365037256, która jest producentem wyrobów kosmetycznych i świadczy usługi drogą elektroniczną.

1.2. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako "RODO").


II. Gromadzone dane

Gromadzone dane osobowe obejmują: imię i nazwisko, adres dostawy, nazwę firmy, NIP, adres prowadzenia działalności, numer telefonu, adres email, dane karty kredytowej, numer rachunku bankowego, login i hasło Użytkownika, adres IP komputera z którego dokonano rejestracji lub złożono zamówienie. Dane osobowe gromadzone są przy rejestracji Użytkownika, wypełnienia formularza Zamówienia, formularza zapisu do Newslettera - w trakcie komunikacji z podmiotem danych. Ponieważ w Sklepie Internetowym VOSIMA® zakupić można specjalistyczne produkty do włosów, zawierające organiczne wyciągi roślinne, przetwarzamy również dane mogące informować o stanie zdrowia Kupujących.


III. Cele przetwarzania danych

 
Dane będą przetwarzane w celu:

3.1. Świadczenia usługi Konta - przez okres prowadzenia Konta na rzecz Użytkownika, aż do momentu likwidacji Konta Użytkownika na żądanie Użytkownika - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

3.2. Zawarcia i realizacji umów sprzedaży produktów za pośrednictwem Sklepu - do czasu zakończenia realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO.

3.3. Realizacji przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z przepisów prawa kosmetycznego i prawa podatkowego - przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku należnego w związku z zawarciem i realizacją umowy sprzedaży produktu za pośrednictwem Sklepu, albo dłużej jeżeli wymagają tego przepisy prawa - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO.

3.4. Ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami jakie Administrator albo Klienci mogący mieć w stosunku do siebie (w tym danych zawartych w Koncie Użytkownika, danych dotyczących umów sprzedaży produktów kosmetycznych za pośrednictwem Sklepu) - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) oraz art. 9 ust. 2 lit h) RODO - przez okresy przedawnienia roszczeń, określone w przepisach prawa.

3.5. Wysyłania Newslettera z treściami informacyjnymi dotyczącymi oferowanych produktów i zdrowia przez Administratora, aż do cofnięcia zgody - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

3.6. Wyświetlania reklam spersonalizowanych na stronie Sklepu Internetowego VOSIMA®, w tym zrozumienia procesów zakupowych i powiązań między produktami, na podstawie historii zakupów, produktów znajdujących się w koszyku Klienta oraz historii przeglądanych produktów, aż do wniesienia sprzeciwu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.IV. Dobrowolność podania danych, zgoda na przetwarzanie

4.1. Podanie danych jest dobrowolne. W zakresie wskazanym w Regulaminie, podanie danych jest konieczne w celu Rejestracji lub złożenia i realizacji Zamówienia.
 

4.2. Klienci mogą podać swoje dane osobowe nie wyrażając jednocześnie zgodny na ich przetwarzanie w celu otrzymywania Newslettera.

4.3. W przypadku udzielenia zgodny przez Klienta na przetwarzanie danych w powyższych celach, Klient w dowolnym momencie może cofnąć zgodę kontaktując się za pośrednictwem formularza kontaktowego ze strony internetowej lub bezpośrednio na adres mailowy: info@vosima.pl
Zgodę na otrzymywanie Newslettera, Klient może cofnąć klikając w odpowiedni link, umieszczony w każdym Newsletterze. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.V. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

5.1. Każdemu, czyje dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub prawo sprzeciwu wobec przetwarzania (o ile jest to możliwe w świetle przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych.

 

5.2. Kontakt z Administratorem, który zarządza danymi jest możliwy za pośrednictwem formularza kontaktowego ze strony internetowej lub bezpośrednio na adres mailowy: info@vosima.pl

5.3. Przewidywanymi odbiorcami danych są podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych, w tym na przykład podmioty dostarczające infrastrukturę techniczną wykorzystywaną w celu prowadzenia strony internetowej Sklepu, dostawcy usług logistycznych, podmioty którym Administrator zlecił prowadzenia obsługi Klienta, pracownicy i współpracownicy Administratora lub tych podmiotów - w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności lub wynikających z umów, jakie zawarli Użytkownicy z Administratorem.

5.4. Administrator może odmówić usunięcia danych, jeżeli istnieją przesłanki wynikające z przepisów prawa.


 

VI. Zabezpieczenie danych

6.1. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 

6.2. Do przetwarzania danych Użytkowników wewnątrz organizacji Administratora dopuszczane są wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora.VII. Pozostałe postanowienia

7.1. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez przepisy prawa.

7.2. Kupujący dokonujący zakupu w Sklepie VOSIMA® może dobrowolnie wyrazić zgodę na przekazanie i przetwarzanie jego danych osobowych (w tym adresu email) do Ceneo Sp. z o.o. i Opineo Sp. z o.o. 

 

7.3. Informacje dotyczące wykorzystania plików cookies zawarte są w Polityce prywatności cookies.
 

7.4. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób stronę Sklepu VOSIMA® obowiązuje aktualna wersja Polityki Prywatności. 

Polityka prywatności dotycząca wykorzystania cookies
 
Niniejsza Polityka określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez VOSIMA LABORATORIUM®.


I. Definicje
 
1.1. Administrator – oznacza firmę VOSIMA LABORATORIUM® z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy Al. Józefa Piłsudskiego 32 lok. 332, NIP: 644-333-47-66, REGON: 365037256, która jest producentem wyrobów kosmetycznych i świadczy usługi drogą elektroniczną.

a) Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako "RODO").

1.2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

1.3. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

1.4. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.


1.5. Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie https://www.vosima.pl/.

1.6. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

1.7. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.


 
II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

2.1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2.2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:

a) Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

b) Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.


2.3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.


 
III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

3.1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

a) Konfiguracji serwisu
 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
 • zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;
 • zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;
 • rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
b) Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie
 • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
 • optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
c) Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
d) Zapamiętania lokalizacji użytkownika
 • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
e) Analiz i badań oraz audytu oglądalności
 • tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
f) Świadczenia usług reklamowych
 • dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich.
g) Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

3.2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

a) Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych
 • Google Analytics [administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA].
b) Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych
 • Facebook.com / Instagram.com [administrator cookies: Meta Platforms, Inc. w USA lub Meta Platforms Ireland Limited z siedzibą w Irlandii].
c) Prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego
 • opineo.pl [administrator cookies: Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu];
 • ceneo.pl [administrator cookies: Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu].

IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

4.1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

4.2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

4.3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez VOSIMA LABORATORIUM® z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy Al. Józefa Piłsudskiego 32 lok. 332, zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zmianami). Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji zamówienia.

 

Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu