Schowek Twój schowek jest pusty
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Zwroty

Zwroty

dotyczy regulaminu:

V. Prawo odstąpienia od umowy


5.1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.) Klient, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z wyjątkiem bezpośrednich kosztów odesłania Towaru).

5.2. Bieg 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w przypadku Umowy Sprzedaży od objęcia Towarów w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli Umowa Sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy (Towarów), partii lub części.


5.3. Klient może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od
umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, który należy pobrać
TUTAJ (przesłać na adres siedziby firmy: VOSIMA LABORATORIUM®, Al. Józefa Piłsudskiego 32 lok. 332, 41-303 Dąbrowa Górnicza lub pocztą elektroniczną na adres mailowy: info@vosima.pl).
Wzór formularza nie ogranicza uprawnienia Klienta do złożenia jakiegokolwiek innego, jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy, podając wszystkie niezbędne dane potrzebne do przeprowadzenia danej procedury. Oświadczenie należy wysłać przed upływem 14 dni, licząc od dnia otrzymania Towaru.

5.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów do Klienta. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

5.5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towarów z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towarów.

5.6. Jeżeli Klient wybiera sposób dostarczenia Towarów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

5.7. Klient ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy otrzymany Towar lub przekazać Towar osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy odesłanie Towarów przed jego upływem. Towar powinien być zabezpieczony i zapakowany w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w transporcie.

5.8. Zwracane Towary należy odesłać na adres: VOSIMA LABORATORIUM®, Al. Józefa Piłsudskiego 32 lok. 332, 41-303 Dąbrowa Górnicza.

5.9. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towarów, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.

5.10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

5.11. Klient opcjonalnie może rozpakować przesyłkę i sprawdzić jej zawartość. W przypadku rezygnacji, poniesione koszty zostaną zwrócone Klientowi (poza bezpośrednim kosztem odesłania Towaru).

5.12. Zwracany produkt nie może nosić śladów otwierania (w tym naruszenia/zerwania plomby zabezpieczającej) oraz użytkowania.


5.13. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) O świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c) W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

d) W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (w tym zerwanie plomby zabezpieczającej);

e) W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

VI. Prawo i zasady zwrotu opakowań

6.1.
Sprzedający VOSIMA LABORATORIUM® przyjmuje opakowania zwrotne po swoich kosmetykach, nadesłane przez Kupujących na adres siedziby firmy: Al. J. Piłsudskiego 32 lok. 332, 41-303 Dąbrowa Górnicza.

6.2. Zwracane opakowanie/opakowania muszą być kompletne (nie mogą być pozbawione nakrętek oraz etykiety), a ich stan musi umożliwiać powtórne wykorzystanie. Opakowania nie mogą być zniszczone (pęknięte, pogięte i porysowane). Opakowania powinny być zabezpieczone i zapakowane w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie w transporcie.

6.3. Rodzaj zwracanych opakowań musi być zgodny z danym numerem/numerami zamówienia/oferty, a ich liczba nie może przekroczyć zamówionej ilości.

6.4. Do przesyłki należy dołączyć:

a) Informacje z numerem/numerami zamówienia/oferty (z którego/której zwracane są opakowania),

b) Imię i nazwisko Kupującego,

c) Numer rachunku bankowego.

Powyższe dane można również przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na nasz adres mailowy: info@vosima.pl (LECZ dodatkowo ze wskazaniem w wiadomości: numeru przesyłki nadanej do nas przez wybranego przewoźnika).

*wykazanie dowodu zakupu nie jest obowiązkowe.

6.5. Kupujący uprzednio ponosi koszt odesłania opakowania/opakowań, który w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki zostanie Kupującemu zwrócony wraz z Kaucją za opakowanie na wskazane dane.

6.6. Koszt zwrotny za przesyłkę jest stały i wynosi 14,99 zł (słownie: czternaście złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) niezależnie od wybranej opcji dostarczenia przesyłki do siedziby naszej firmy przez Kupującego.

6.7. Kupującemu przysługuje jednorazowy zwrot kosztów przesyłki na dany numer zamówienia.

6.8. W przypadku zwrotu opakowań z kilku zamówień jednocześnie (tzn. w jednej przesyłce), obowiązuje jednorazowy zwrot kosztów za przesyłkę.

6.9. Nie zwracając jednocześnie wszystkich opakowań z danego zamówienia, Kupującemu przysługuje jeden zwrot kosztów przesyłki na określony numer zamówienia.
Przykład: W przypadku zamówienia składającego się z kilku produktów i odesłania opakowań zwrotnych z danego zamówienia oddzielnie (za których odesłanie Kupujący poniósł każdorazowo koszt), zostanie zwrócony jeden koszt przesyłki dla danego zamówienia, stąd zaleca się zwrot wszystkich posiadanych opakowań po kosmetykach VOSIMA LABORATORIUM® w jednej paczce.

6.10. Kaucja zwrotna wynosi 5 zł (słownie: pięć złotych) za każde nadesłane opakowanie.

6.11. Nie ma możliwości osobistego zwrotu opakowań w siedzibie naszej firmy. Nie odbieramy przesyłek za pobraniem oraz przesyłek nadesłanych na paczkomat, itp.

6.12. Opakowanie pozostaje własnością Sprzedawcy.
Kaucja stanowi zabezpieczenie roszczeń za opakowanie zwrotne w przypadku niedopełnienia zobowiązania lub jego niedbałego wykonania. Kaucja nie jest należnością za dany towar w rodzaju przedpłaty, zaliczki czy zadatku oraz nie jest usługą.

6.13. Zwrotu kaucji i kosztów przesyłki nie zalicza się na poczet rabatu przy zamówieniach złożonych w naszym Sklepie.

6.14. Opakowania można zwrócić w ciągu 12 miesięcy od daty zakupu.

 
Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu